Polska premiera Passus Ambience

Grupa Passus wprowadziła na polski rynek autorskie rozwiązanie do monitorowania ruchu sieciowego przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT. System koncentruje się na zdarzeniach zachodzących w sieciach wewnętrznych i wykrywaniu nadużyć i incydentów w sytuacjach, gdy użytkownicy działają w ramach posiadanych uprawnień.

Passus Security Anomaly Detector skierowany jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT w dużych organizacjach. Pasywnie monitoruje jawny oraz szyfrowany ruch sieciowy identyfikując anomalie w oparciu o analizę sesji i zawartości pakietów, a także zachowania typowych protokołów oraz usług sieciowych. Pozwala wykryć szereg potencjalnie niebezpiecznych zjawisk często pomijanych przez rozwiązania chroniące styk sieci firmowej z internetem.

System wykrywa działania, które mieszczą się w zakresie uprawnień danego użytkownika, a do wykonania których nie było racjonalnych przesłanek. Dokonuje korelacji i analizy sekwencji zdarzeń informując m.in. o próbach podszywania się pod innego użytkownika, kopiowaniu dużych ilości danych przez osobę znajdującą się na wypowiedzeniu, nagłym wzroście zapytań do bazy danych lub wykorzystaniu uprawnień administracyjnych do odczytu poufnych informacji. Rozwiązanie pozwala też, niezależnie od działów sieciowych, zidentyfikować nowe lub zapomniane urządzenia lub usługi w sieci oraz wychwycić incydenty w komunikacji VoIP.

Passus Security Anomaly Detector obsługiwany jest za pomocą centralnej konsoli, która umożliwia konfigurowanie poszczególnych sond, definiowanie uprawnień, tworzenie nowych wzorców wyszukiwania oraz określenie sposobu prezentacji danych. Za pomocą konsoli możliwe jest także definiowanie zakresu uprawnień i reguł anonimizacji danych wrażliwych.

Prace nad systemem trwały blisko dwa lata, oficjalnie pojawi się w sprzedaży na terenie Polski 2 czerwca 2014 roku. W najbliższych miesiącach planowana jest jego premiera światowa - za granicą rozwiązanie będzie dostępne za pośrednictwem sieci partnerów firmy Passus.