24.03.2021: Seminarium - Security Operations Center to znacznie więcej niż system SIEM

W trakcie spotkania omówimy tematykę Security Operations Center w kontekście efektywności działania, wyzwań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem oraz ustalania priorytetów i kierunków rozwoju.

Swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem podzielą się zaproszeni goście: Marek Laskowski - Dyrektor IT z kancelarii prawnej DZP, drugiej co wielkości kancelarii w Polsce oraz Adam Haertle – redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona.


Inżynierowie Passus na żywo, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego środowiska, wygenerują ataki imitujące różne zagrożenia w sieci, a następnie w oparciu o narzędzia wykorzystywane przez zespoły SOC przedstawią:

  • skąd wziąć dane przydatne do detekcji zdarzeń
  • jak przygotować reguły korelacyjne i zarządzać zdarzeniami
  • jak zautomatyzować procesy i zbudować tzw. playbooki
  • jak dokonywać walidacji infrastruktury bezpieczeństwa, edukować zespół i ustalać priorytety rozwoju SOC


    Partnerami wydarzenia są firmy FireEye i Splunk

    Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie: Passus Day 2021