Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 1/2017

16 sierpnia 2017

Informacja o wyborze oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem NewConnect

 Szczegóły w załączniku