Passus SA otrzymał świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

28 czerwca 2017

Firma Passus SA, producent i integrator specjalistycznych rozwiązań do poprawy bezpieczeństwa i wydajności sieci teleinformatycznych, spełniła wymagania stawiane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego uzyskała świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Dokument potwierdza zdolność spółki do realizacji usług w wielu instytucjach i gałęziach przemysłowych związanych z dostępem do informacji niejawnych - krajowych jak i NATO oraz Unii Europejskiej. Obejmuje on 3 odrębne świadectwa o następujących klauzulach:

- Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
- Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET i NATO CONFIDENTIAL
- Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli EU SECRET i EU CONFIDENTIAL

Passus SA posiada też certyfikaty indywidualne m.in. poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie ochrony informacji niejawnych do klauzuli "Tajne", „EU Secret” oraz "NATO Secret". Posiadane certyfikaty i kompetencje umożliwiają spółce samodzielne prowadzenie projektów m.in. w instytucjach i agencjach rządowych, instytucjach finansowych oraz w spółkach zaliczanych do strategicznych sektorów gospodarki.